Ban Quản lý Đường sắt đô thị là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời dưới sự hướng dẫn về chuyên môn...
Dự án đầu tư đã được ngân hang hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) hỗ trợ nghiên cứu hoàn chỉnh trong năm 2006 và đã được UBND Thành phố phê duyệt. JBIC đã...
THƯ MỜI DỰ SƠ TUYỂN GÓI THẦU 1: XÂY DỰNG (ĐOẠN NGẦM)
THƯ MỜI DỰ SƠ TUYỂN GÓI THẦU 2: XÂY DỰNG (ĐOẠN TRÊN CAO & DEPOT)
THƯ MỜI DỰ SƠ TUYỂN GÓI THẦU 3: CƠ ĐIỆN, ĐẦU MÁY TOA XE, CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG RAY, DUY TU BẢO DƯỠNG
Xem tiếp ...
Trang chủ    |     Giới thiệu    |     Dự án    |    Văn bản    |     Thư viện ảnh    |     Liên hệ
Copyright © 2015 MAUR. All rights reserved.
Designed & developed by EMSVN.COM
Online 4
Lượt truy cập 217896