Trang chủ > Văn bản > Tuyển Dụng

Đơn đăng ký dự tuyển viên chức năm 2010CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––

Tp.Hồ Chí Minh, ngày… tháng … năm 2010


ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

 

Tên tôi là:                                                               Nam, Nữ:

Ngày sinh:

Quê quán:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:                                                    

Điện thoại liên lạc:

Dân tộc:

Trình độ đào tạo:

Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn cán bộ, công chức, ngạch (1)...... tôi thấy bản thân tôi đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ xét tuyển. Vì vậy tôi làm đơn này xin đăng ký dự tuyển tại Hội đồng xét tuyển Ban Quản lý Đường sắt đô thị. Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.

Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ xét tuyển gồm:

1. Bản khai lý lịch;

2. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ có liên quan khác, gồm: Bằng tốt nghiệp......., Chứng chỉ Anh văn và Tin học, photo sổ Bảo hiểm xã hội, Hộ khẩu, Hợp đồng lao động,.....

Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ sơ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ. 
 
                                                                                                                                        Kính đơn

                                                                                                                              ........................................


          Ghi chú: (1) Tốt nghiệp Đại học ghi ngạch A1, Cao đẳng ghi ngạch A0.                  

                                                                                                      

                                                                                                          
 

Thông Báo Về Việc Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2010
Online 6
Lượt truy cập 214222
Trang chủ    |     Giới thiệu    |     Dự án    |     Văn bản    |     Thư viện ảnh    |     Liên hệ
Copyright © 2015 MAUR. All rights reserved.
Designed & developed by EMSVN.COM