Trang chủ > Văn bản > Tuyển Dụng

Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chứcSƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

 

 

Ảnh màu

(4 x 6 cm)

 

 

 

 

1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):.......................................................

2. Tên gọi khác:............................................................................................

3. Sinh ngày……. tháng……. năm……, Giới tính (nam, nữ):.......................

4. Nơi sinh: Xã……………, Huyện………….., Tỉnh....................................

5. Quê quán: Xã…………., Huyện………….., Tỉnh.....................................

 

 

6. Dân tộc:…………………………………………., 7. Tôn giáo:............................................

8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:........................................................................................

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9. Nơi ở hiện nay:...................................................................................................................

(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện tỉnh)

10. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:...................................................................................

11. Ngày tuyển dụng: ……./……./……….., Cơ quan tuyển dụng:.........................................

12. Chức vụ (chức danh) hiện tại:...........................................................................................

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13. Công việc chính được giao:..............................................................................................

14. Ngạch công chức (viên chức):……………………, Mã ngạch:..........................................

Bậc lương:………, Hệ số………, Ngày hưởng……/…….../……, Phụ cấp chức vụ:……., Phụ cấp khác:       

15.1. Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/ thuộc hệ nào):.............................

15.2. Trình độ chuyên môn cao nhất:.....................................................................................

(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành)

15.3. Lý luận chính trị:……………………………, 15.4. Quản lý nhà nước:..........................

(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)     (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính,

                                                                               chuyên viên, cán sự….)

15.5. Ngoại ngữ:…………………………………, 15.6. Tin học:............................................

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D,…)            (Trình độ A, B, C,…)  

16. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam ……./……/……., Ngày chính thức:……/……/.........

17. Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:..........................................................................

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,…. Và làm việc gì trong tổ chức đó)

18. Ngày nhập ngũ:……./……./……., Ngày xuất ngũ:……../………/…….., Quân hàm cao nhất:     

19. Danh hiệu được phong tặng cao nhất:...............................................................................

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú,…)

20. Sở trường công tác:...........................................................................................................

21. Khen thưởng:……………………………….., 22. Kỷ luật:................................................

(Hình thức cao nhất, năm nào)                           (Về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao

                                                                            nhất, năm nào)

23. Tình trạng sức khỏe:………………, Chiều cao:……… Cân nặng:……… kg, Nhóm máu:...........

24. Là thương binh hạng: ………/……….., Là con gia đình chính sách ():.............................

(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25. Số chứng minh nhân dân:…………………….. Ngày cấp: ……../……../..........................

26. Số sổ BHXH:....................................................................................................................

27. ĐÀO TO, BI DƯNG V CHUYÊN MÔN, NGHIP V, LÝ LUN CHÍNH TR, NGOI NG, TIN HC

 

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Hình thức đào tạo

Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

…………………...

…………………...

…./…… - …./…..

…………………...

…………………...

Ghi chú: Hình thức đào tạo: chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng…………./ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư......................................................................................................................................

 

28. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc…)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

- Thời gian hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu…?):…

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ…)?          

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

30. QUAN HỆ GIA ĐÌNH

a. Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

 

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội…?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

 

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội…?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

……., Ngày…… tháng…… năm 20….

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC

(Ký tên, đóng dấu)

 

Thông Báo Về Việc Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2010
Online 4
Lượt truy cập 217877
Trang chủ    |     Giới thiệu    |     Dự án    |     Văn bản    |     Thư viện ảnh    |     Liên hệ
Copyright © 2015 MAUR. All rights reserved.
Designed & developed by EMSVN.COM